"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จงหาความดันที่ก้นภาชนะ (ตัวอย่าง 1)

อยากรู้ว่าตอบเท่าไหร่
แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ

1 ความคิดเห็น: