"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely6

ตัวอย่าง
ภาชนะรูปลูกบาศก์ ด้านละ 5 cm ภายในบรรจุไว้ด้วยน้ำเต็ม จงหา

ก. แรงดันของน้ำที่ก้นถัง

ข. แรงดันของน้ำที่ผนังทั้งสี่ด้าน
ตัวอย่าง
ภาชนะรูปลูกบาศก์ ด้านละ 1 มิลลิเมตร ภายในบรรจุไว้ด้วยน้ำเต็ม จงหา

ก. แรงดันของน้ำที่ก้นถัง

ข. แรงดันของน้ำที่ผนังทั้งสี่ด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น