"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely7ค่อนข้างยาก หากไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์
ตัวอย่างโจทย์

ถังรูปทรงกระบอกสูง 50 cm มีรัศมี 10 cm ใส่น้ำไว้เต็ม จงหา

. แรงดันของน้ำที่ก้นถัง

. แรงดันของน้ำที่ผนังด้านข้าง

ก. คงไม่มีปัญหาเนาะ คำตอบ 157.14 N

ข. คงมีปัญหาแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น