"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely11

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely


ความดันสัมบูรณ์ใต้ผิวน้ำแห่งหนึ่งมีค่า 12.0 x 106 N/m2 และขณะนั้น

ความดันบรรยากาศเท่ากับความดันน้ำสูง 10 cm ณ ตำแหน่งนั้นอยู่ลึก

จากผิวน้ำเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น