"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely12

. ความดันเกจที่ก้นอ่าง

ข. ความดันเกจเฉลี่ยบริเวณพื้นที่ A2

ค. แรงดันของน้ำที่กระทำพื้นที่ A2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น