"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แรงดันของเหลวที่กระทำต่อผนังด้านข้างของภาชนะ

จากภาพ
หาแรงดันที่ก้นภาชนะ
หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น