"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely5

คำถามแรก ก็ P=โลจีเอช แทนค่า H=1 ตอบเลย


คำถามสอง Pav = (Pหนึ่ง+Pสอง)/2
โดยที่
Pหนึ่งคือ ด้านข้างส่วนบน
Pสองคือ ด้านข้างส่วนล่าง
เพราะฉะนั้น Pหนึ่งเป็น0 เพราะH=0
Pสอง H=1
แทนค่าจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น