"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely13

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely1. ความดันบนผิวโลกที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่คือข้อใด
ก. ความดันสัมบูรณ์
ข. ความดันเกจ
ค. ความดันดิฟเฟอร์เรนเซียล
ง. ความดันสูญญากาศ


2. ในใต้ทะเลมีค่าความดันเป็นอย่างไร
ก. ความดันสูงกว่าความดันเกจ
ข. ความดันต่ากว่าความดันเกจ
ค. ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ
ง. ความดันต่ากว่าความดันสูญญากาศ


3. ความดันสัมบูรณ์ ณ จุดศูนย์มีค่าตรงกับข้อใด
ก. ความดันเกจ ณ จุดศูนย์
ข. ความดันบรรยากาศ
ค. ความดัน ณ ระดับน้าทะเล
ง. ความดันสูญญากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น