"ถูกใจ" ให้ 4 ครับ

My Great Web page

Search for content in this blog.

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร


แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร

. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน

. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงของเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงระดับน้ำเหนือเขื่อนยกกำลังสอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น